Poľnohospodárske a obchodné družstvo D and L v likvidácii